Logo

Eko-śniadanie z Ekspertem

Eko-śniadanie z Ekspertem

„Eko-śniadanie z ekspertem”, to cykl debat eksperckich realizowany przez e-Komitet Doradczy powołany przy Radzie Fundacji Ekon. Program ma na celu przybliżenie odbiorcom tematu ochrony środowiska, a także modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tematem panelu dyskusyjnego była „Energia – szanse i zagrożenia”. Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 02.09.2021.

Gośćmi odcinka debaty byli:

  • dr Wiktor Parol – Instytut Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii Nauk,
  • Pan Marek Tomczewski – Prezes firmy Free Energy Technology,
  • dr hab. inż. Rafał Rajczyk – Politechnika Częstochowska,
  • Pan Łukasz Mróz – Prezes Sarpi Veolia,
  • Prof. dr hab. inż. Barbara Tora – Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie.

Eksperci poruszyli ważny obecnie temat bezpieczeństwa energetycznego i zagrożeń jakie niesie za sobą brak konsekwencji przy podejmowaniu decyzji w zakresie pozyskiwania energii. Wzrost kosztów wytwarzania energii oraz zanieczyszczenie środowiska, wpływa na zdrowie i życie wszystkich ludzi. Dlatego niezbędnym jest znalezienie alternatywnych źródeł energii oraz ekologicznych sposobów jej wytwarzania.