Logo

Struktura E-komitetu doradczego

CZŁONKOWIE RADY E-KOMITETU

Przewodnicząca Rady e-Komitetu Doradczego

Wiceprzewodniczący Rady e-Komitetu Doradczego
Ekspert ds. ochrony środowiska

Wiceprzewodnicząca Rady e-Komitetu Doradczego

Członek Rady Eksperckiej
Ekspert ds. IT

Członek Rady Eksperckiej
Ekspert ds. unieszkodliwiania odpadów

Członek Rady Eksperckiej
Ekspert ds. recyklingu i odzysku odpadów

Członek Rady Eksperckiej
Ekspert ds. ochrony środowiska

Członek Rady Eksperckiej
Ekspert ds. rozwoju i bezpieczeństwa biznesu

Sebastian Hauke

Członek Rady Eksperckiej
Ekspert ds. administracji

EKSPERCI E-KOMITETU

Łukasz Mróz

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Andrzej Gawłowski

Ekspert ds. gospodarki odpadami

Mirosław Jadłosz

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Leszek Karski

Ekspert ds. Ochrony Środowiska

Zbigniew Koruba

Ekspert ds. badań naukowych

Józef Kozioł

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Adam Mider

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Łukasz Czarnecki

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Rafał Pawełczak

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Wiktor Pawlik

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Paweł Pruszyński

Ekspert ds. Bezpieczeństwa

Zbigniew Śmieszek

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Dorota Witkowicz-Cała

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Andrzej Silczuk

Ekspert e-Komitetu Doradczego

 

Rafał Rajczyk

Ekspert e-Komitetu Doradczego

 

Marek Mieńkowski

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Jacek Hajduk

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Grażyna Spytek-Bandurska

Ekspert Prawa Pracy

Swietłana Walczak

Ekspert ds. Polityki Migracyjnej