Logo

Andrzej Gawłowski

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Ekonomika Produkcji

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

ACG Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Niezależny ekspert, menadżer gospodarki odpadami. Wieloletni menadżer spółki komunalnej zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Twórca związku międzygminnego zajmującego się gospodarką odpadami. Obecnie Wiceprezes ACG Sp. z o.o. oraz przedstawiciel Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – Członek Rady Programowej. Aktywny publicysta i panelista.