Logo

Andrzej Silczuk

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława w Krakowie
Lekarz, specjalista psychiatra

STOPIEŃ | TYTUŁ NAUKOWY

Doktor nauk medycznych

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień – Kierownik
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Ekspert w dziedzinie uzależnień, zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Występuje na konferencjach i seminariach krajowych i międzynarodowych prezentując wykłady poświęcone różnym zagadnieniom psychiatrii. Współpracuje z Polską Akademią Nauk, Polsko-Niemieckim Instytutem Terapii Uzależnień, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.