Logo

Anna Nastuła

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Magister prawa:-Uniwersytet Śląski- Wydział Prawa i Administracji
MBA (Master of Buisness Administration)-Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Ekspert ds.cyber bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, prawnik

STOPIEŃ | TYTUŁ NAUKOWY

mgr

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Arkadia-Szkolenia
Doradztwo-Anna Nastuła

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Prawnik, pracownik dydaktyczny. Ekspert Ochrony Danych Osobowych w Komitecie przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Polish Chamber of Commerce). Inspektor Ochrony Danych, obsługuje podmioty publiczne i prywatne. Certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001. Partner w Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-Białej „Nastuła i Partnerzy”. Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Collegium Humanum w Warszawie. Przedstawiciel Rady Konsultacyjnej Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej w Poznaniu. Realizuje działalność w zakresie szkoleń i warsztatów o tematyce ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Koordynuje międzynarodowe projekty edukacyjne. Autorka publikacji naukowych z zakresu cyberbezpieczeństwa.