Logo

Bogdan Grabowski

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań
Logistyka Krajowa i Międzynarodowa

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Eksport-Import Handel Hurtowy Bogdan Grabowski
Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Doświadczony specjalista w zakresie gospodarki odpadami oraz recyklingu odpadów opakowaniowych. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu właściwej gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce.