Logo

Elżbieta Socha

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: Ochrona Środowiska

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Amber Eco Sp. z o.o.
Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Doświadczony specjalista w zakresie gospodarki odpadami i promocji właściwych postaw środowiskowych. Od 2017 roku zaangażowana w przeprowadzanie edukacji ekologicznej w szkołach, a także prowadzenie kampanii edukacyjnych podczas wydarzeń ekologicznych. Współautorka materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przez Fundację Ekon.