Logo

Ewa Glaba

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Inżynieria Chemiczna i Procesowa

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

GIOŚ
Główny Specjalista w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Wieloletni urzędnik administracji rządowej, odbyła staże w Duńskiej Szkole Administracji Publicznej oraz brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska, doświadczony trener. Członek grup roboczych ds. gospodarki odpadami i recyklingu. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach, konferencjach i seminariach pogłębiających wiedzę w zakresie transportu i przetwarzania odpadów. Od lat zajmuje się tematyką cyklu życia materiałów, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz problematyką prawidłowego postępowania z odpadami, w aspekcie ich wykorzystywania i transportu. Autorka publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu gospodarki przemieszczania odpadów, współautor kampanii ekologicznych, scenariuszy dydaktycznych i materiałów prasowych o tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych.