Logo

Ewelina Michalik

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Politechnika Śląska
Kierunek Zarządzanie Środowiskiem Naturalnym

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Amber Eco Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Ochrony Środowiska

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Wieloletni, doświadczony specjalista w zakresie gospodarki odpadami i promocji właściwych postaw środowiskowych. Doświadczenie zdobywała w dwóch firmach Złomrex Metal w Katowicach i Biurze Ochrony Środowiska Amber Eco w Katowicach. Od 2012 roku prowadzi szkolenia dla firm oraz urzędów z zakresu obrotu odpadami i selektywnej zbiórki odpadów.