Logo

Józef Kozioł

Pełniona funkcja

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Firma/Instytucja

WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE