Logo

Marek Haliniak

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Politechnika Warszawska
Inżynieria Chemiczna i Procesowa

STOPIEŃ | TYTUŁ NAUKOWY

dr

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Ministerstwo Klimatu
urzędnik, specjalista ochrony środowiska
W latach 2006–2008 i 2016–2018 Główny Inspektor Ochrony Środowiska

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

W 1993 ukończył studia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i od tego czasu pracuje w służbie cywilnej – początkowo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 1994 z przerwami pracował na różnych stanowiskach w Ministerstwie Środowiska. Początkowo jako wicedyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej, a od 1998 jako dyrektor generalny. Następnie, od 2001, pracował na stanowisku radcy generalnego, będąc odpowiedzialnym za m.in. strategię zrównoważonego rozwoju UE i strategię lizbońską, później (w 2016) za Inspekcję Ochrony Środowiska. Jako przedstawiciel MŚ przewodniczył radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. W latach 1994–1996 był sekretarzem Komisji ds. Ekorozwoju, a w latach 2002–2003 Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. W latach 1999–2001 był członkiem Zespołu ds. Etyki przy Radzie Służby Cywilnej. W 2002 został polskim audytorem w GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy). W latach 2006–2008 i 2016–2018 pełnił funkcję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.