Logo

Tadeusz Koczkowski

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Akademia Spraw Wewnętrznych

STOPIEŃ | TYTUŁ NAUKOWY

Pułkownik WP w stanie spoczynku

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Prezes zarządu Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN
Prezes zarządu Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN
Przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowa Izba Gospodarcza

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Od 20 lat wspiera rozwój i bezpieczeństwo biznesu. Aktywny członek Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) – pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady RIG i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Biznesu. W Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) jest Przewodniczącym Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu. Zaangażowany przy organizacji Kongresów MŚP. Wielokrotnie wyróżniany za działalność społeczną w tym Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotą Odznaką Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego. Prezes Zarządów Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN). Organizator wielu specjalistycznych kursów, forum, kongresów, warsztatów i innych szkoleń z zakresu ochrony informacji, danych osobowych i bezpieczeństwa biznesu. Aktywny uczestnik krajowych wydarzeń gospodarczych, kongresów i targów branżowych związanych z bezpieczeństwem kraju i gospodarki.