Logo

Wiktor Parol

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Uniwersytet Jagielloński Studia Magisterskie – Fizyka Teoretyczna
Studia Doktoranckie – Eksperymentalna Fizyka Jądrowa

STOPIEŃ | TYTUŁ NAUKOWY

dr

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Fizyka, Adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, aktywny członek międzynarodowych kolaboracji badawczych (m.in. WASA@COSY, w Juelich, BINA@CCB w Krakowie) oraz autor 47 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Szkoleniowiec z zakresu Prawa Własności Intelektualnej, komercjalizacji oraz transferu technologii i wiedzy, wieloletni wykładowca w programie Poznaj Atom oraz na międzynarodowych konferencjach EKON, a także jeden z nielicznych w Polsce uczestników kompleksowego szkolenia z energetyki jądrowej w hiszpańskiej korporacji Tecnatom S.A. Przedsiębiorca i promotor innowacyjnych rozwiązań w zakresie energetyki, technologii informacyjnych oraz mobilności prowadzących do podniesieniu komfortu życia społecznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa narodowego przy jednoczesnej dbałości o zachowanie środowiska naturalnego.”