Logo

Wiktor Pawlik

Pełniona funkcja

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Firma/Instytucja

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa
w Gliwicach