Logo

Wojciech Piontek

STOPIEŃ | TYTUŁ NAUKOWY

dr hab.

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Główny Specjalista Ds. Ochrony Środowiska Profesor UP
doktor habilitowany nauk ekonomicznych

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Dr hab. Wojciech Piontek, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia wzrostu gospodarczego i rozwoju, ekonomii środowiskowej, rozwoju zrównoważonego i trwałego, polityki klimatycznej oraz gospodarowania odpadami. Kierownik projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Autor i współautor sześciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.