Logo

Zbigniew Koruba

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, dynamika i sterowanie układów mechanicznych, automatyka maszyn i procesów

STOPIEŃ | TYTUŁ NAUKOWY

prof. dr hab. inż.

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Politechnika Świętokrzyska,
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Przemysłem

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Członek Rady Naukowej ITWL; Członek Komitetu Ekspertów ds. innowacji i wdrożeń „MESKO”; Ekspert ds. mechatroniki w PKA; Przewodniczący KN Kongresu Lotniczego i Kosmonautycznego ”KLiK – 2019”. Przewodniczący PTMTS O/Kielecki. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 250 publikacji naukowych (w tym ponad 34 JCR i WoS), jest autorem lub współautorem 5 monografii (jedna wydana za granicą w 2012 roku przez Wydawnictwo „Springer” pt. „Classical Mechanics. Applied Mechanics and Mechatronics”), 2 podręczników i 4 skryptów. Jego indeks Hirsha wynosi 10.