Logo

Zbigniew Śmieszek

WYKSZTAŁCENIE | WYDZIAŁ | SPECJALIZACJA

Akademia Górniczo-Hutnicza

STOPIEŃ | TYTUŁ NAUKOWY

prof. dr inż.

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA/NAUKOWA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Pełnomocnik ds. Współpracy z Nauką i Przemysłem

OPIS DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH | NAUKOWYCH DZIAŁAŃ EKSPERCKICH

Wybitny naukowiec i menedżer, znany w świecie specjalista w zakresie metalurgii metali nieżelaznych i ochrony środowiska. Wielokrotny koordynator programów węzłowych i rządowych dotyczących wykorzystania zasobów i rozwoju produkcji wyrobów z metali nieżelaznych. Współautor wielu wdrożeń w przemyśle metali nieżelaznych, które przyniosły ogromne efekty ekonomiczne. Prof. Zbigniew Śmieszek jest członkiem wielu prestiżowych instytucji, korporacji i organizacji naukowych w Polsce i za granicą, m.in.: The Metallurgical Society w USA (od 1989 r.), Komisji Hutnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (członek Zarządu Głównego), Akademii Inżynierskiej w Polsce. Autor i współautor 105 patentów, 120 prac badawczych, ponad 60 publikacji krajowych i zagranicznych.