Logo

Powołanie Członków Rady e-Komitetu Doradczego

Powołanie Członków Rady e-Komitetu Doradczego

W dniu 16 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Członkom Rady Ekspertów e-Komitetu Doradczego

Fundacja EKON wspólnie z Grupą Amber oraz Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” i partnerem strategicznym SARPI VEOLIA Dąbrowa Górnicza, wychodząc naprzeciw globalnym problemom m.in. wzrostu zapotrzebowania na świadczenie e-konsultacji oraz konieczności stosowania rozwiązań on-line we wszystkich branżach, w których te rozwiązania są możliwe, podjęła decyzję o powołaniu eKomitetu Doradczego przy Radzie Fundacji Ekon.

W skład Rady wchodzi 11 osób o wysokim poziomie wiedzy oraz bogatym doświadczeniu w obszarze gospodarki odpadami. Są to przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz administracji rządowej. Celem działalności e-Komitetu Doradczego będzie analizowanie bieżących zmian w gospodarce światowej, trendów społecznych i ekonomicznych oraz prowadzenie Panelu Eksperckiego na stronie Fundacji Ekon. Już niedługo udostępniona zostanie strona internetowa na której znajdować się będą szczegółowe dane. Panel Ekspercki będzie stanowił profesjonalną eko-innowacyjną formę przekazu oraz edukacji społeczeństwa poprzez m.in. debaty, dyskusje w gronie specjalistów, itp. Wierzymy, iż nasza inicjatywa powołania e-Komitetu Doradczego będzie doskonałym, najefektywniejszym, profesjonalnym narzędziem pozwalającym na dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz umożliwiającym podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie analizowanych problemów.