Logo

Spotkanie przedstawicieli Rady Ekspertów e-Komitetu Doradczego

Spotkanie przedstawicieli Rady Ekspertów e-Komitetu Doradczego

W dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Grupy Amber odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Ekspertów e-Komitetu Doradczego przy Fundacji EKON. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące działalności Komitetu, m.in. zatwierdzono strukturę organizacyjną, wyznaczono priorytetowe cele na najbliższy kwartał, określono tematykę oraz harmonogram najważniejszych wydarzeń.

Istotną częścią spotkania było podsumowania dotychczasowych działań e-Komitetu oraz zrealizowanych projektów. Aktualnie trwają prace nad poszerzeniem bazy wiedzy dla potencjalnych odbiorców. Baza wiedzy obejmuje branżowe artykuły, debaty oraz raporty.

Ponadto wyznaczono daty kolejnych publikacji dotyczących odpadów niebezpiecznych i sposobu ich zagospodarowania.

Przedstawiciele Rady żywo dyskutowali nad aktualnymi problemami środowiskowymi, w efekcie zaplanowano szereg szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, celem wsparcia działalności podmiotów w realizacji wymogów prawnych dot. gospodarki odpadami, odprowadzania wód opadowych oraz odprowadzania ścieków przemysłowych.

Inicjatywy e-Komitetu Doradczego przy Fundacji EKON są działaniami zmierzającym do:

  • stałego podnoszenia świadomości ekologicznej
  • rozwiazywania problemów środowiskowych
  • wspierania Przedsiębiorców w wdrażaniu nowych regulacji prawnych
  • poszerzania wiedzy na temat ekotechnologii oraz innowacyjnych rozwiązań proekologicznych.

Tak wiele wyzwań przed Nami!

Razem możemy więcej!