Logo

Energetyka jądrowa – fakty i mity

Energetyka jądrowa – fakty i mity

dr Wiktor Parol – Ekspert e-Komitetu Doradczego


Energetyka jądrowa od wielu lat poddawana jest w Polsce krytyce przed opinia publiczną, a wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE) i wzrostem liczby mikroinstalacji podważana jest zasadność rozwoju tej branży energetyki w naszym kraju.

Krytycy energetyki jądrowej wskazują drogę do bezemisyjnej energetyki poprzez rozwój i rozbudowę instalacji OZE. Pominięcie tej gałęzi w przyszłym miksie energetycznym Polski skazuje transformację na porażkę, ze względu na konieczność posiadania mocy zainstalowanej w stabilnych gałęziach energetyki, dla których OZE niezdolne do pracy “na żądanie” stanowić może tylko wsparcie.

Aktualny mix energetyczny Polski to ok. 53.5 GW mocy zainstalowanej z czego 71% stanowi kontrolowana energetyka cieplna, opierająca swoją produkcję na nośnikach kopalnych: węglu i gazie. Niezależność energetyki cieplnej od warunków pogodowych przekłada się na większy niż wynika to z mocy zainstalowanej odsetek  energii wyprodukowanej i dostarczonej do sieci.

Średnio 1 GW mocy zainstalowanej w elektrowni węglowej wyprodukował przez cały rok 3.78 TWh energii elektrycznej, zużywając przy tym  ~1.9 mln Mg węgla i emitując co najmniej 3 mln Mg dwutlenku węgla. W przypadku OZE 1 GW wyprodukował odpowiadającym okresie średnio 1.25 TWh.

W przypadku elektrowni jądrowych przelicznik ten wzrasta do ponad 6.5 TWh na GW, przy braku emisji. By uzyskać łącznie tą samą ilość wyprodukowanej energii konieczne jest zainstalowanie 3-krotnie większej mocy w energetyce OZE, niż konwencjonalnej energetyce cieplnej, lub ponad 5-krotnie w porównaniu z energetyką jądrową.

W ostatnim opublikowanym przez Komisję Europejską raporcie porównane zostały koszty produkcji energii z poszczególnych źródeł z uwzględnieniem ich kosztów środowiskowych. Wyniosły on średnio  105 €/MWh elektrowni wiatrowych (186 €/MWh offshore),  164 EUR/MWh w gazowych, 133 €/MWh w jądrowych  oraz 162-233 €/MWh w węglowych.

Energia jądra atomowego ustępuje w tym porównaniu tylko energii wiatru, choć wynika to  Użyta metodologia Levelised Cost of Electricty (LCOD) kara energetykę jądrową rozkładając koszty takie jak budowa i utylizacja elektrowni na okres 30 lat,  co odpowiada długości pracy farmy wiatrowej, a jest dwukrotnie krótszy od czasu życia elektrowni jądrowej.

Przewaga energetyki jądrowej uwidacznia się także w zanieczyszczeniu krajobrazu. Do wyprodukowania tej samej ilości energii potrzebujemy farmy wiatrowej zajmującej obszar 360 razy większy niż elektrownia jądrowa, zaś w przypadku farmy fotowoltaicznej 75 razy większy.

Wysoka wydajność pracy, relatywnie niskie koszty operacyjne oraz bezemisyjność czynią z elektrowni jądrowych idealną odpowiedź na pytanie o bezpieczeństwo energetyczne naszej gospodarki.

Źródło danych:Think Tank ourworldindata.pl Opracowanie Hannah Ritchi i Max Roser

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *