Logo

Events

Zakłady Odzysku Energii jako ważny element gospodarki odpadami i ciepłownictwa Veolia Zakłady Odzysku Energii w Polsce (zw. dalej ZOE), nazywane także branżowo instalacjami termicznego przekształcania odpadów, mają szansę przyczynić się 
Czytaj więcej
Pracownik przyszłości Rozmowa z Krzysztofem Zarębą, prezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”. Na początku gratuluję wspaniałego jubileuszu. Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” działa już 25 lat. Jubileusz przypada na okres trudności 
Czytaj więcej
Pracownik przyszłości dr Grażyna Spytek-Bandurska – Ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich Przemiany gospodarcze i społeczne, hegemonia neoliberalnych polityk, postępująca globalizacja, intensywny rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, robotyzacja i algorytmizacja, wzrost znaczenia 
Czytaj więcej
Edukacja ekologiczna i jej rola dla  młodego pokolenia Polaków Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska – Ekspert e-Komitetu Doradczego Władzę nad światem mają media, Facebook promuje dziwne rzeczy, Internet dzieci wychowuje, A doktor 
Czytaj więcej
Czwarta Rewolucja Przemysłowa w oparciu o Gospodarkę Obiegu Zamkniętego dr Marek Mieńkowski – Ekspert e-Komitetu Doradczego Kryzys klimatyczny to największe wyzwanie, jakie staje przed cywilizacją człowieka. Dobra, które od wieków 
Czytaj więcej