Logo

Artykuły

Kaucyjny system zbiórki opakowań Anna Sapota Wiceprezes ds. Relacji Korporacyjnych TOMRA Czy puste butelki PET turlają się tylko po miejskich skwerach i leśnych parkingach? Niestety, plastikowe opakowania są również tym 
Czytaj więcej
O potrzebie zmian systemowych Andrzej K. Gawłowski Wiceprezes ACG Sp. z o.o.Członek Rady Programowej IGOZ Postulat kompleksowej zmiany prawa odpadowego z każdym miesiącem nabiera coraz większej mocy. Decyduje o tym 
Czytaj więcej
Identyfikacja opakowań po środkach niebezpiecznych dr hab. Wojciech Piontek Członek Rady e-Komitetu Doradczego Szczególnym rodzajem odpadów opakowaniowych są opakowania po środkach niebezpiecznych. Warunkiem koniecznym wywiązania się przez przedsiębiorcę z obowiązków 
Czytaj więcej
Świadomość Ekologiczna EKO 2021 Andrzej SilczukEkspert e-Komitetu Doradczego Postęp technologiczny, masowa produkcja, ale i konsumpcja przyczyniają się do wzmożonego korzystania z zasobów naturalnych oraz wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Wraz z 
Czytaj więcej
Wodorowa Wolność Droga do osiągnięcia pełnej niezależności energetycznej dr Wiktor ParolWiceprzewodniczący Rady e-Komitetu Doradczego Decentralizacja wytwarzania energii elektrycznej za pomocą instalacji fotowoltaicznych na dachach domów prowadzi do destabilizacji działania sieci 
Czytaj więcej